quub  kunst NED - ENG - DU
  beeldhouwer  
     
  home        werk       quub       contact  

P

 

quub kunst - privacy verklaring

 

 

Verordening Gegevensbescherming

Quub Kunst neemt de huidige privacy wetgeving in acht. De persoonsgegevens waar Quub Kunst beschikt, wordt door middel van deze privacyverklaring inzichtelijk. Daarnaast verduidelijkt Quub Kunst wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Persoonsgegevens die Quub Kunst verwerkt

Quub Kunst verwerkt  een beperkt aantal persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: uw naam, email adres, adres en tel.nr. en uw eventuele aankopen.

Door deze gegevens met elkaar te controleren kunnen we identificeren en kunnen we fraude voorkomen.

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met u. Wij communiceren met u over kunstnieuws, exposities en ander nieuws wat voor u van belang kan zijn. Dit doen wij door middel van nieuwsbrieven/e-mail.

Bewaartermijn

Quub Kunst is niet gehouden aan wettelijke bewaartermijnen. Om op een goede manier met u te kunnen communiceren zullen wij de persoonsgegevens bewaren. Persoonsgegevens zullen echter niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard.

Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 2 weken ná uw verzoek worden verwijderd.

Delen met derden

Quub Kunst verstrekt  uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Met de organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging

Quub Kunst neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen. U kunt dit verzoek richten aan Quub Kunst.  De contactgegevens zijn: quubkunst@gmail.com. Het is niet toegestaan om gegevens van iemand anders in te zien.

Cookies

Quub Kunst gebruikt (nog) geen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies slaan namelijk uw voorkeursinstellingen op.

Door middel van het instellen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor de cookies. Op deze wijze worden de cookies niet opgeslagen. U kunt daarnaast ook alle informatie die eerder is opgeslagen op uw computer via de instellingen van uw browser verwijderen.